2016-09-13 20:52

Carl von Linnéklinikens resultat i topp! Nya nationella resultaten nu klara...

Svenska IVF-resultat är generellt goda. I den stora jämförelsen av resultaten vid svenska IVF-kliniker under åren 2012-2014 ligger Carl von Linnékliniken mycket bra till i alla åldersgrupper.

Resultaten presenteras på Q-IVF, det riksomfattande kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Du hittar de öppna jämförelserna här och du kan läsa mer om Q-IVF på denna länk