I menyn till vänster finns länk till blanketter för utskrift. Du kan också klicka här.

V g se även Patientinformation för att komma åt steg-för-steg beskrivningar.


Blanketter med e-signering

Under respektive rubrik i listan når du e-blanketter som kan signeras digitalt med Bank-ID och vid rapport av resultat även med SMS-verifiering. Underskriften är juridiskt giltig. Det är enkelt och integritetssäkert.

När du skrivit under får vi ett meddelande och kan nå dokumentet.

Ett e-signerat dokument ska du inte skriva ut och ta med till oss. Vi får det elektroniskt. Fyller du i din e-postadress får du också en egen kopia.