2016-09-13 19:46

Behandling med donerade spermier på Carl von Linnékliniken

Carl von Linnékliniken har nu (september 16) beviljats tillstånd att göra insemination med donerade spermier och Inom kort kommer vi att kunna erbjuda sådan behandling. 160401 trädde en ny lag i kraft som innebär att även ensamstående kvinnor kan få hjälp till graviditet med donerade spermier.

Privata kliniker med tillstånd att använda donerade spermier får ännu bara använda dem till insemination, men vi har gott hopp om att det så småningom ska bli tillåtet även för IVF.