Behandling

Det finns olika behandlingar av barnlöshet. Vilken som blir aktuell är individuellt och avgörs av orsaken (om sådan kunnat påvisas) och andra faktorer som t ex kvinnans ålder. Om ni söker hjälp hos oss kommer behandlande läkare diskutera med er vilken sorts behandling som är lämpligast i ert fall. Via länkarna på den här sidan kan ni läsa mer om olika behandlingsformer.