Aktuell information

 • 2020-11-28 16:42

  Nya priser fr o m 21-01-01

  Vi ser nu över våra priser. De nya priserna gäller fr o m 20-11-30 för behandlingar som planeras till efter årsskiftet. Se under priser.
  För de behandlingar som utförs under 2020 eller redan har planerats (innan 30/11) gäller 2020 års priser.

  info
 • 2020-04-03 16:22

  Coronavirus...

  Uppdaterat 20-10-27:
  Coronapandemin pågår fortfarande och ser nu ut att ta fart igen.
  Vi tar pandemin på stort allvar och anpassar vår verksamhet. Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.  Vissa fysiska besök begränsas dock. Läs mer nedan.

  OBS!

  Kommer du på planerat besök?kom ensam

  - kontroll under behandling och embryoåterföring: behandlad kvinna skall komma ensam.
  Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket

  - sätt er glest i väntrummet
  - sprita händerna inför och efter besöket.

  Besök till mottagningen:
  - Nybesök/utredning utförs även över telefon. Klinisk undersökning kompletteras då senare. Viss fysisk mottagning äger rum.
  - Planering för behandling utförs även det om möjligt över telefon.
  Partner välkommen vid ägguttag, men väntar kvar på rummet under själva uttaget.
  Partner välkommen vid graviditetsultraljud

  Nödvändig provtagning kan oftast göras på distans.
  Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

  Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

  Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
  Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

  För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
  - har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
  - har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
  - träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

  Använd gärna munskydd vid besök.

  Har du en påbörjad behandling?
  Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom. Vill du vänta med återföring fryser vi embryona.

  Carl von Linnékliniken:
  - erbjuder totalfrys av färska embryon för senare återföring utan extra debitering
  - föreslår att den som känner oro över att bli gravid nu avstår färsk ET och frys-ET
  - avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
  - uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
  - anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
  - följer riktlinjer från SFOG


  -------------

  Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Man avråder inte från att försöka bli gravid.
  Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

  Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.

  Offentliga IVF-enheter fattar sina egna beslut i relation till Covid-19, exempelvis pga risk för smittspridning på större enheter, samt att man kan tvingas omprioritera vårdresurs till annan verksamhet än fertilitetsbehandling. Det innebär inte att du har rätt att bli överremitterad till privat enhet.

  info
 • 2020-03-24 09:47

  KIND - kommunikationsapp

  Carl von Linnékliniken har börjat använda appen Kind. Med Kind kan vi kommunicera enkelt och integritetssäkert.

  Vid kontakt och besök kommer du att få en inbjudan till appen. Säg till om vi missar att erbjuda dig en inbjudan.

  Läs mer på Kinds webplats

  info
 • 2020-01-27 20:36

  Carl von Linnékliniken i topp i alla kategorier i nya KUPP

  KUPP står för "Kvalitet ur patientens perspektiv". I enkäter anger patienter hur de upplever vården på landets alla IVF-kliniker. Carl von Linnékliniken har alltid legat högt i dessa mätningar. Vi är särskilt stolta över att ligga i topp i alla kategorier i den senaste mätningen som gjorde i höstas 2019. Läs mer på denna länk

  info
 • 2019-06-24 15:37

  SVT Play och UNT!

  Carl von Linnékliniken har fått medial uppmärksamhet. Jan Holte och Ulla Bäckroos har intervuats i UNT om IVF med donation. Artikeln når du på denna länk.

  Vi har redan hjälpt ett flertal ensamstående med donator-IVF och är glada över att vår väl fungerande verksamhet uppmärksammas på detta vis.  Vi gör även IVF med donerade spermier och samtidig äggdonation, vilket kan vara ett alternativ för samkönade kvinnliga par som önskar s k inomparsdonation. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring det.

  Thomas Brodin medverkar i ett program som fr o m 190624 finns att nå på SVT-play. Programmet heter Hannas Baby och handlar också om barnönskan som ensamstående. Se programmet här!

  info
 • 2019-04-11 16:02

  Tillstånd för IVF med donerade spermier och äggdonation!!!

  Efter väntan sedan början av året har vi äntligen fått vårt tillstånd att göra IVF med både donerade spermier och ägg!

  Detta är ett stort steg framåt och öppnar för mer effektiv behandling i form av IVF med donatorsperma och ger oss äntligen även möjlighet att hjälpa dem vars egna ägg inte fungerar.

  IVF med donerade spermier kan vi planera för redan nu.
  Äggdonation kommer att dröja något. Vi behöver rekrytera donatorer. Är du intresserad av att donera ägg? Kontakta oss gärna. Vi tar emot dig snabbt! Se även under äggdonation.

  info
 • 2019-03-29 15:05

  Lägre pris på insemination

  Priset för insemination är många gånger högt. Vi tycker inte det är fullt rimligt. Vi justerar därför ned vårt pris på insemination med partners spermier. Se under priser.
  Välkomna!

  info
 • 2019-02-15 11:15

  Ny vetenskaplig artikel

  Dr Katarina Vaegters senaste forskningsartikel som beskriver vår prediktionsmodell har nu publicerats i den ansedda tidskriften RBM Online. Här beskrivs dels hur modellen har tagits fram, hur den har validerats och hur den har påverkat hur vi arbetar. Intresserad av att läsa den? Fram till 190308 kan man komma åt artikeln gratis via denna länk.

  info
 • 2019-01-03 10:05

  IVF med donerade spermier! Äggdonation!

  En ny lag trädde i kraft 190101 och äntligen får även privata vårdgivare möjlighet att erbjuda behandling med donerade spermier och ägg.
  För att få göra sådana behandlingar behöver man tillstånd från IVO. Carl von Linnékliniken har gjort sådan ansökan och besked väntas komma inom kort. Så fort vi får besked kommer det att publiceras här, tillsammans med mer information

  Till en början kommer vi att kunna erbjuda IVF med donerade spermier. Vi har kort väntetid. Hör gärna av dig till oss nu om du vill veta mer!

  info
 • 2018-09-23 16:54

  Sveriges bästa resultat!

  Nya resultat finns nu inrapporterade till Q-IVF - det nationella registret för IVF-behandlingar. Se Q-IVF 2018!

  info
 • 2018-04-30 06:21

  Programserie om barnlöshet på SVT!

  Följ Nisse Ekman och Danijela Rundqvist på deras väg mot att bli föräldrar.

  SVT visar på söndagskvällar en dokumentär serie om parets kamp för att få ett barn. Serien visas även i sin helhet på SVT Play.
  Följ denna länk. SVT Play

  info
 • 2017-09-27 14:05

  Regler för parkering!

  Det finns bara betalplatser på området.

  Dock kan ni som kommer till oss för läkarbesök eller behandling ställa er på valfri plats i hela Science Park-området.
  OBS! Hämta ett parkeringstillstånd i vår reception. Utan sådant tillstånd riskerar du böter (Du kan ej efterkräva ersättning för böter från oss.)

  Framöver kommer detta att ändras igen med fortsatt fri parkering för våra patienter men med annan rutin för hur det anmäls till parkeringsbolget.

  info
 • 2017-03-27 21:06

  Nytt lab, nya patientrum - enkelrum åt alla

  I januari öppnade vi vårt nya lab i nya lokaler. Det innebär bättre lokalanpassning till verksamheten. De rum som inrymde det förra labbet har byggts om till en ny sköterskeexpedition och tre nya fräscha enkelrum som vi kallar Pionen, Gullvivan och Vallmon. Med detta tillskott av nya rum får nu alla som kommer till oss för IVF ett eget rum att vila i före och efter ägguthämtning. Eget rum i samband med embryoåterföring har vi alltid haft.

  Klicka här så kommer du till sidan med bilder på vår interiör och där finns nu en bild på Gullvivan, ett av de nya rummen.

  info
 • 2016-09-13 20:52

  Carl von Linnéklinikens resultat i topp! Nya nationella resultaten nu klara...

  Svenska IVF-resultat är generellt goda. I den stora jämförelsen av resultaten vid svenska IVF-kliniker under åren 2012-2014 ligger Carl von Linnékliniken mycket bra till i alla åldersgrupper.

  Resultaten presenteras på Q-IVF, det riksomfattande kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Du hittar de öppna jämförelserna här och du kan läsa mer om Q-IVF på denna länk

  info
 • 2015-11-11 07:17

  Nya priser!

  Vi ändrar fr o m 151111 våra priser för de behandlingar som planeras till nästa år.
  Se mer under priser

  info
 • 2015-07-29 18:58

  Jan Holte medförfattare till två läroböcker...

  Nya upplagor av de medicinska läroböckerna 'Gynekologi' och 'Endokrinologi' har nyligen kommit ut. Böckerna vänder sig både till läkarstuderande och specialister som söker fördjupad och uppdaterad kunskap. Jan Holte har genom sin specialkompetens inom endokrinologi och PCOS varit medförfattare till båda böckerna. Läs mer här.

  info
 • 2015-05-14 20:25

  Välkommen till vår nygamla hemsida!

  Vi har byggt om hemsidan och fått en modernare design och ny layout. Vi hoppas att hemsidan nu är mer lättnavigerad på såväl dator som på telefon och surfplatta. Innehållet är i stort detsamma som tidigare.
  Kika gärna runt lite! Välkommen in...

  info
 • 2015-04-15 08:25

  Det byggs om mycket i närheten

  Det pågår stora ombyggnationer i vår omgivning, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram med bil. Det går inte att som förut svänga in direkt från Sjukhusvägen om man kommer från stan. Enda bilvägen in är från Dag Hammarskjölds väg och man får sedan svänga vänster direkt "efter husknuten" och åka genom parkeringen ner till vår gavel.

  info
 • 2015-01-14 09:27

  Dr Oddvar Bakos har gått i pension och slutat hos oss

  Oddvar Bakos, som var med och startade kliniken, har gått i pension 150101. Kliniken tackar Oddvar för allt gott samarbete under alla år. Vi kommer att sakna vår goda och positiva kollega och vet att vi delar vår saknad med många patienter.

  info