Aktuell information

 • 2020-04-03 16:22

  Coronavirus...

  Uppdaterat 20-04-03:
  Vi tar Coronapandemin på stort allvar. Tills vidare håller vi kliniken öppen men med begränsad mottagningsverksamhet. Läs mer nedan.

  Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd gärna dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

  Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
  Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

  För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
  - har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
  - har vistats på sjukhus där person med bekräftad coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
  - träffat någon med bekräftad infektion.

  Kommer du på planerat besök?
  - kontroll under behandling - kom ensam. Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket
  - sätt er glest i väntrummet
  - sprita händerna inför och efter besöket.

  Har du en påbörjad behandling?
  Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom.

  Carl von Linnékliniken:
  - erbjuder totalfrys av färska embryon utan extra debitering till dem som känner oro över att i nuläget bli gravida
  - avråder inte från frysåterföring, men föreslår att den som känner oro avstår frys-ET
  - avbryter påbörjad hormonbehandling för den som insjuknar med symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/uttalad trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
  - uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
  - anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling.

  OBS!
  Besök till mottagningen:
  - Nybesök/utredning utförs nu i första hand över telefon. Klinisk undersökning får då anstå. Viss fysisk mottagning äger rum, men prioriteras.
  - Planeringsbesök för behandling utförs nu i första hand över telefon.

  Nödvändig provtagning kan göras på distans.
  Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

  -------------

  Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Gravida kvinnor tycks inte löpa ökad risk att insjukna eller bli allvarligt sjuka i Covid-19. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Myndigheterna avråder inte heller från att försöka bli gravid.
  Internationellt finns rapporterat fall med förekomst av Covid-19 hos nyfödda, men man har inte kunnat visa att det har skett en överföring av viruset i fosterlivet. I de fallen har smittan troligen skett efter födseln. Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

  Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.

  Offentliga IVF-enheter fattar sina egna beslut i relation till Covid-19, exempelvis pga risk för smittspridning på större enheter, samt att man kan tvingas omprioritera vårdresurs till annan verksamhet än fertilitetsbehandling.

  info
 • 2020-03-24 09:47

  KIND - kommunikationsapp

  Carl von Linnékliniken har börjat använda appen Kind. Med Kind kan vi kommunicera enkelt och integritetssäkert.

  Vid kontakt och besök kommer du att få en inbjudan till appen. Säg till om vi missar att erbjuda dig en inbjudan.

  Läs mer på Kinds webplats

  info
 • 2020-01-27 20:36

  Carl von Linnékliniken i topp i alla kategorier i nya KUPP

  KUPP står för "Kvalitet ur patientens perspektiv". I enkäter anger patienter hur de upplever vården på landets alla IVF-kliniker. Carl von Linnékliniken har alltid legat högt i dessa mätningar. Vi är särskilt stolta över att ligga i topp i alla kategorier i den senaste mätningen som gjorde i höstas 2019. Läs mer på denna länk

  info
 • 2019-06-24 15:37

  SVT Play och UNT!

  Carl von Linnékliniken har fått medial uppmärksamhet. Jan Holte och Ulla Bäckroos har intervuats i UNT om IVF med donation. Artikeln når du på denna länk.

  Vi har redan hjälpt ett flertal ensamstående med donator-IVF och är glada över att vår väl fungerande verksamhet uppmärksammas på detta vis.  Vi gör även IVF med donerade spermier och samtidig äggdonation, vilket kan vara ett alternativ för samkönade kvinnliga par som önskar s k inomparsdonation. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring det.

  Thomas Brodin medverkar i ett program som fr o m 190624 finns att nå på SVT-play. Programmet heter Hannas Baby och handlar också om barnönskan som ensamstående. Se programmet här!

  info
 • 2019-04-11 16:02

  Tillstånd för IVF med donerade spermier och äggdonation!!!

  Efter väntan sedan början av året har vi äntligen fått vårt tillstånd att göra IVF med både donerade spermier och ägg!

  Detta är ett stort steg framåt och öppnar för mer effektiv behandling i form av IVF med donatorsperma och ger oss äntligen även möjlighet att hjälpa dem vars egna ägg inte fungerar.

  IVF med donerade spermier kan vi planera för redan nu.
  Äggdonation kommer att dröja något. Vi behöver rekrytera donatorer. Är du intresserad av att donera ägg? Kontakta oss gärna. Vi tar emot dig snabbt! Se även under äggdonation.

  info
 • 2019-03-29 15:05

  Lägre pris på insemination

  Priset för insemination är många gånger högt. Vi tycker inte det är fullt rimligt. Vi justerar därför ned vårt pris på insemination med partners spermier. Se under priser.
  Välkomna!

  info
 • 2019-02-15 11:15

  Ny vetenskaplig artikel

  Dr Katarina Vaegters senaste forskningsartikel som beskriver vår prediktionsmodell har nu publicerats i den ansedda tidskriften RBM Online. Här beskrivs dels hur modellen har tagits fram, hur den har validerats och hur den har påverkat hur vi arbetar. Intresserad av att läsa den? Fram till 190308 kan man komma åt artikeln gratis via denna länk.

  info
 • 2019-01-03 10:05

  IVF med donerade spermier! Äggdonation!

  En ny lag trädde i kraft 190101 och äntligen får även privata vårdgivare möjlighet att erbjuda behandling med donerade spermier och ägg.
  För att få göra sådana behandlingar behöver man tillstånd från IVO. Carl von Linnékliniken har gjort sådan ansökan och besked väntas komma inom kort. Så fort vi får besked kommer det att publiceras här, tillsammans med mer information

  Till en början kommer vi att kunna erbjuda IVF med donerade spermier. Vi har kort väntetid. Hör gärna av dig till oss nu om du vill veta mer!

  info
 • 2018-09-23 16:54

  Sveriges bästa resultat!

  Nya resultat finns nu inrapporterade till Q-IVF - det nationella registret för IVF-behandlingar. Se Q-IVF 2018!

  info
 • 2018-08-12 11:59

  Ny läkare börjar 20/8!

  Den 20/8 börjar specialistläkare Kathrine Bjersand hos oss! Kathrine kommer närmast från Akademiska sjukhuset. Nyligen disputerade hon på sin avhandling om olika prognostiska faktorer vid äggstockscancer.
  Kathrine kommer huvudsakligen att arbeta på vår gynekologiska mottagning.
  Varmt välkommen Kathrine!

  info
 • 2018-04-30 06:21

  Programserie om barnlöshet på SVT!

  Följ Nisse Ekman och Danijela Rundqvist på deras väg mot att bli föräldrar.

  SVT visar på söndagskvällar en dokumentär serie om parets kamp för att få ett barn. Serien visas även i sin helhet på SVT Play.
  Följ denna länk. SVT Play

  info
 • 2017-09-27 14:05

  Regler för parkering!

  Det finns bara betalplatser på området.

  Dock kan ni som kommer till oss för läkarbesök eller behandling ställa er på valfri plats i hela Science Park-området.
  OBS! Hämta ett parkeringstillstånd i vår reception. Utan sådant tillstånd riskerar du böter (Du kan ej efterkräva ersättning för böter från oss.)

  Framöver kommer detta att ändras igen med fortsatt fri parkering för våra patienter men med annan rutin för hur det anmäls till parkeringsbolget.

  info
 • 2017-03-27 21:06

  Nytt lab, nya patientrum - enkelrum åt alla

  I januari öppnade vi vårt nya lab i nya lokaler. Det innebär bättre lokalanpassning till verksamheten. De rum som inrymde det förra labbet har byggts om till en ny sköterskeexpedition och tre nya fräscha enkelrum som vi kallar Pionen, Gullvivan och Vallmon. Med detta tillskott av nya rum får nu alla som kommer till oss för IVF ett eget rum att vila i före och efter ägguthämtning. Eget rum i samband med embryoåterföring har vi alltid haft.

  Klicka här så kommer du till sidan med bilder på vår interiör och där finns nu en bild på Gullvivan, ett av de nya rummen.

  info
 • 2017-03-07 12:12

  Tidbokning över nätet!

  Vi har fr o m 170421 webbaserad tidsbokning via 1177.se. Se även här.

  Välkommen!

  info
 • 2016-09-13 20:52

  Carl von Linnéklinikens resultat i topp! Nya nationella resultaten nu klara...

  Svenska IVF-resultat är generellt goda. I den stora jämförelsen av resultaten vid svenska IVF-kliniker under åren 2012-2014 ligger Carl von Linnékliniken mycket bra till i alla åldersgrupper.

  Resultaten presenteras på Q-IVF, det riksomfattande kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Du hittar de öppna jämförelserna här och du kan läsa mer om Q-IVF på denna länk

  info
 • 2015-11-11 07:17

  Nya priser!

  Vi ändrar fr o m 151111 våra priser för de behandlingar som planeras till nästa år.
  Se mer under priser

  info
 • 2015-09-29 06:13

  IVF via landstinget nu hos oss!

  Den nya patientlagen som trädde i kraft januari 2015 innebär att man kan söka valfri klinik även för IVF, förutsatt att kliniken har en landstingsanslutning.

  Det har vi.

  Även ni som bor i Uppsala län och uppfyller landstingets IVF-regler kan vända er direkt till oss för landstingsfinansierad behandling. Ring oss så berättar vi mer...

  info
 • 2015-08-17 15:50

  Vi har certifierad MammaMage tränare på kliniken...

  Besvär med att inte kunna hålla in magen eller att den putar? Mag- och tarmbesvär? Inkontinens?
  Sådana besvär kan bli bättre med MammaMageträning. Barnmorska Johanna Hardy är certifierad tränare. Läs mer här

  info
 • 2015-07-29 18:58

  Jan Holte medförfattare till två läroböcker...

  Nya upplagor av de medicinska läroböckerna 'Gynekologi' och 'Endokrinologi' har nyligen kommit ut. Böckerna vänder sig både till läkarstuderande och specialister som söker fördjupad och uppdaterad kunskap. Jan Holte har genom sin specialkompetens inom endokrinologi och PCOS varit medförfattare till båda böckerna. Läs mer här.

  info
 • 2015-05-14 20:25

  Välkommen till vår nygamla hemsida!

  Vi har byggt om hemsidan och fått en modernare design och ny layout. Vi hoppas att hemsidan nu är mer lättnavigerad på såväl dator som på telefon och surfplatta. Innehållet är i stort detsamma som tidigare.
  Kika gärna runt lite! Välkommen in...

  info
 • 2015-04-15 08:25

  Det byggs om mycket i närheten

  Det pågår stora ombyggnationer i vår omgivning, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram med bil. Det går inte att som förut svänga in direkt från Sjukhusvägen om man kommer från stan. Enda bilvägen in är från Dag Hammarskjölds väg och man får sedan svänga vänster direkt "efter husknuten" och åka genom parkeringen ner till vår gavel.

  info
 • 2015-04-13 08:26

  Vår gynmottagning är nu öppen!

  Välkommen till mottagningen Linnea. Vi tar emot alla typer av gynekologiska frågeställningar. Läs mer här.

  info
 • 2015-01-14 09:27

  Dr Oddvar Bakos har gått i pension och slutat hos oss

  Oddvar Bakos, som var med och startade kliniken, har gått i pension 150101. Kliniken tackar Oddvar för allt gott samarbete under alla år. Vi kommer att sakna vår goda och positiva kollega och vet att vi delar vår saknad med många patienter.

  info
 • 2014-12-20 08:33

  Vi är nu anslutna till Benify (Flexpay)

  Nu finns möjlighet till behandling till förmånligare pris via bruttolöneavdrag för de med arbetsgivare som anlitar Benify. Läs mer här

  info