IVF med donerade ägg - äggdonation

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01. Lagen ger möjlighet för dem som behöver IVF med donerade ägg (och/eller spermier) att vända sig även till privata kliniker.

Carl von Linnékliniken har i april 2019 fått tillstånd. Vi kommer att kunna hjälpa till med IVF med donerade ägg för både par och ensamstående kvinnor, så fort vi kunnat rekrytera donatorer.

Mer information kommer inom kort att publiceras här.

Vill du bli äggdonator hos oss? Välkommen att kontakta oss!