Äggdonation - IVF med donerade ägg

Tidigare har många som inte har kunnat få hjälp med äggdonation via landstinget behövt resa utomlands. Det behövs inte längre!
Carl von Linnékliniken har i april 2019 fått tillstånd att göra IVF både med donerade ägg och med donerade spermier.

Vi rekryterar nu donatorer till äggdonation, för att snart kunna erbjuda behandling till behövande.

Har du/ni redan gjort en utredning, eller har IVF-försök bakom dig/er som inte har lyckats och där man istället föreslagit äggdonation?

Välkommen att ta kontakt och anmäla intresse för behandling hos oss. Vi hjälper dig vidare.