2009-02-01 12:48

2009 har börjat bra

Linnékliniken upplever en fortsatt ökad tillströmning av patienter. Vi tror det beror på en kombination av gott omhändertagande, mycket bra resultat och låga priser. Vi försöker möta den ökade tillströmningen med en utökad personalstyrka och mer tilltagna telefontider.

Vi har anställt en ny doktor, Thomas Brodin. Thomas har mångårig erfarenhet av att hantera utredningar av ofrivillig barnlöshet och att sköta IVF-stimuleringar från sitt arbete som överläkare på Centrallasarettet i Eskilstuna (där han fortsätter arbeta på halvtid). Thomas fortsätter också forskningsarbetet med oss och Uppsala Universitet.

I en tid när andra IVF-kliniker köpts upp av ett större företag, har vi valt att stå kvar som oberoende klinik. Vi tror inte vi skulle kunna behålla den unika profil vi skapat under arton år, om vi inlemmats som en i mängden i en stor koncern. Att hantera barnlöshet kräver ett personligt engagemang hos alla inblandade i vårdkedjan. Är det lika lätt att känna i en stor koncern? Vi tror inte det.