2018-04-03 14:08

Vi går lite kort för närvarande. Ändrad telefontid

P g a sjukdom går vi tyvärr en sköterska kort under en period. Det gör att vi tillfälligt kortar ned vår telefontid till kl 15.

Vi kan heller inte återkomma per mail eller telefon lika snabbt som vi brukar kunna.
Vänligen lämna bara ett meddelande. Vi hör av oss till alla så snart vi kan men måste just nu prioritera och kontaktar åter först till dem som har ärenden som är mer brådskande.