Priser

Alla behandlingar betalas i förskott. Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på stora belopp (>5000).

Priserna nedan gäller för behandlingar som planeras för ägguttag from 2019-01-07. From 2019 inför vi paket även för de som är 39-41.
Priser för återstoden av 2018 ser du i tabellen under lite längre ned.

IVF och ICSI

Konventionell IVF-behandling*34 000:-
IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)*34 000:-
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESA)7 000:-
Återföring av frysta och tinade embryon*17 000:-
Infrysning av embryon0:-
Frysförvaring av embryon**0:- första året, därefter 1500:-/år
Paket om 3 IVF- eller ICSI-behandlingar tom 38 år***68 000:-
Paket om 3 IVF- eller ICSI-behandlingar 39-41 år***75 000:-

Priserna nedan avser behandling som planeras för ägguttag eller återföring innan jul 2018.

Konventionell IVF-behandling*33 000:-
IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)*33 000:-
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESE etc) 7 000:-
Återföring av frysta och tinade embryon*16 000:-
Infrysning  av embryon0:-
Frysförvaring av embryon**0:- första året, därefter 1500:-/år
”Paket” om 3 IVF-behandlingar***66 000:-
”Paket” om 3 ICSI-behandlingar***66 000:-
  • Vid färsk behandling där ägguthämtning gjorts men återföring ej kan göras p g a utebliven befruktning eller dålig embryoutveckling återbetalas 7000 kr. För paket gäller särskilda villkor.
    Frysåterföringen förhandsbetalas. Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas 7000 kr.

** Förvaring av frysta embryon ingår under hela det första året efter respektive infrysning. Därefter debiteras i förskott årligen en avgift för varje infrysningstillfälle från vilket embryon finns kvar, oavsett hur många embryon man vid det tillfället fick infrysta. För infrysningar som gjorts fr o m januari 2014 t o m januari 2018 är kostnaden 1000 kr/år. För infrysningar som gjorts fr o m februari 2018 debiteras efter det första fria året 1500:- per år i förskott.

*** Angående paketavtal: detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
Kvinnan får ej ha fyllt 39 år då den första behandlingen görs. Fr o m 190101 inför vi paket för åldersgruppen 39-41 med annat pris men i övrigt samma villkor som anges nedan.
Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska paret ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l.
Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar (med färska embryon, max fem totalt, inkluderande återföring av fryst-tinat embryo) utan att en behandling lett till barn.

Paket erbjuds normalt inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel.

Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är <39 och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.

Ett paket ger rätt till totalt tre stimulerade behandlingar ledande till återföring av befruktade ägg, samt om frysta embryon erhållits, en frysbehandling. (Paret kan som alternativ välja två stimulerade behandlingar och totalt tre återföringar av frysta/tinade embryon.) Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn.

Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader.

Spermadonation

Enstaka insemination16 000
Familjerättsavgift*7 000
Paket om 3 inseminationer**39 000

*Avgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte kommer att bli biologisk far till fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. 50% av avgiften återbetalas om man inte får barn.

** Angående paketavtal: detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
-Kvinnan som genomgår insemination får ej ha fyllt 39 år då den första behandlingen görs.
-Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska hon ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
-Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
-AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l.
-Hon får ha gjort högst 6 inseminationer utan att en behandling lett till barn.
-Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är <39 och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.
-Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader.

Infrysning av egna ägg ("egendonation")

Alla behandlingar betalas i förskott. Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp >5000 kr.

I priset ingår hormonstimulering, uthämtning av ägg, nedfrysning av de ägg som är mogna samt frysförvaring under det första året.

OBS! Kostnaden för mediciner tillkommer och ingår inte i högkostnadsskyddet.

En behandling 25 000
Frysförvaring per år (efter ett år)1 000 / infrysningstillfälle
IVF-behandling med de frysta äggen (per gång)3/4 av aktuellt IVF-pris

Bank- och privatgironummer

Betalningsuppgifter och referensnummer finner du på din betalningsavi.

Bankgiro:   5663-3811
Privatgiro: 55 82 50-7

Swish

Betala med Swish till 123 207 42 35. Kom ihåg att ange avsändare.

Betalning från utlandet

IBAN: SE67 9500 0099 6042 0558 2507

BIC: NDEASESS

Carl von Linnékliniken HB

Om delar av behandlingen görs på annan ort

Linnékliniken har flera etablerade samarbetsdoktorer över landet (och i Norge). Dessa har stor erfarenhet av infertilitetsutredningar och är speciellt betrodda av oss att sköta för - och efterarbete vid IVF. De flesta av dessa sköter då information, uppföljning, receptförskrivning och planering av hormonstimuleringen. Det senare sker alltid i samråd med oss, och det sista beslutet om tidpunkt för ägguttagning sker efter direkt kontakt med oss.

Dessa samarbetsdoktorer debiterar oss en del av den totalsumma ni betalar till oss. I vissa fall debiterar samarbetsläkaren sin del av kostnaden separat. Paret betalar betalar då mindre till oss men den totala kostnaden blir densamma.

För enskilda mottagningar i landet gäller dock att ni kommer att debiteras en del av betalningen till er hemmadoktor eller hans/hennes mottagning. Det rör sig då  om mottagningar, där man främst tillhandahåller hjälp med instruktioner om injektionsteknik och ultraljudskontroller, medan informationssamtalet innan behandlingen sker via telefon med Linnéklinikens läkare. De betalningar som ni gör på hemmottagningen dras då av från totalsummorna som angives ovan mot visat kvitto.

Totalpriserna ovan gäller alltså för alla, oavsett var informationssamtal och kontroller mm sköts.

Priser för besök på mottagningen (utom privat IVF). Frikort.

Det behövs ingen remiss för att komma till oss för utredning, oavsett var i Sverige du bor.
Vanlig landstingstaxa gäller för läkarbesök vid utredning och återbesök.

OBS! Vi kommer åt digitala frikort som är utfärdade i följande regioner och län: Uppsala, Stockholm, Gotland, Jämtland-Härjedalen, Västmanland, Sörmland, Dalarna och Kronoberg.
Har du frikort utfärdat i annat landsting måste du ta det med dig.  Kan du inte uppvisa frikort från annat landsting debiterar vi vanlig patientavgift.

OBS! Uteblivet besök eller avbokning på besöksdagen debiteras full patientavgift, även om du har frikort.

Besök, utredning (ev. frikort gäller)330:- / person
Spermaprov (i samband med utredning)330:-
Spermaprov (för andra anledning)3000:-
Insemination av makens spermier330:- / person vid var besök.

Insemination görs företrädesvis då kvinnan är yngre. Läs mer om insemination här

Bruttolöneavdrag

Möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård upphörde den 1/7 2018.

Finansiering - kredit

Önskar ni dela upp betalningen, kan detta ske med hjälp av lån via Human Finans, som vi samarbetar med.

Journalkopior

Vi debiterar 100 kr för kopior av din journal,oavsett om du får den i handen eller om du får den skickad hem.

Om tredje part begär kopior av din journal måste du ge oss tillstånd att skicka den.