2018-02-27 16:57

Möjlighet till bruttolöneavdrag försvinner eventuellt!

Regeringen har lagt ett försslag om att slopa möjligheten till bruttolöneavdrag för privat sjukvård per den 1/7 2018. Beslut har dock ännu inte fattats och lagändringen är ännu inte antagen, dvs vi vet idag ännu inte hur det blir.

Förmånsportalen Benify kommer sannolikt att (förhoppningsvis bara tillfälligt) stänga ned de förmåner de förmedlar åt oss from april.
Detta innebär att de som betalar sin behandling (engångsbetalning) via Benify har möjlighet till det april månad ut.