2017-03-07 12:12

Kvällsöppet och tidbokning över nätet!

Carl von Linnékliniken börjar med kvällsöppen mottagning!
Från och med veckan före påsk 2017 kommer vi att under en kväll i veckan ha mottagningen igång till klockan 20:00.
Telefontiderna är oförändrade.

Vi kommer också att börja med webbaserad tidsbokning via 1177.se. Det kommer vara igång fr o m 170421. Se även här.

Välkommen!