IVF-behandling för er boende i Uppsala och andra län i landet

Bor ni i Uppsala eller någon annanstans i landet?

Våra resultat ligger i Sverigetopp enligt officiell statistik. Se Q-IVF! Du kan också läsa mer under resultat. Vi välkomnar alla par för utredning och både privat och landstingsfinansierad behandling med ägglossningsstimulering, insemination och IVF. Carl von Linnékliniken gör ofta utredningar av par från Uppsala men även av par från andra mer avlägsna orter i Sverige.
Även landstingsfinansierade IVF kan för närvarande göras hos oss, förutsatt att man uppfyller landstingets kriterier för IVF. Det behövs ingen remiss utan det går bra att vända sig direkt till oss.

Här hittar ni vägbeskrivning och telefonnummer och e-postadress till oss.

IVF-behandling för er från Stockholm

Stockholms bästa IVF-klinik ligger i Uppsala😉!

Om ni redan har utretts och har remiss för IVF men får vänta i kö eller på besked om behandling

Carl von Linnékliniken hjälper Stockholms läns landsting med en stor mängd IVF-behandlingar.

Det går bra att komma direkt till oss.

De par som redan har gjort sin utredning och väntar på godkännande enligt det nya vårdvalssystemet för IVF (infördes i Stockholm januari 17) kan faktiskt komma direkt till oss utan att behöva vänta in besked! En förutsättning är förstås att man uppfyller landstingets behandlingskriterier.

Vi har i regel kort väntetid och en behandling kan planeras direkt.

Har ni redan gjort er utredning och inte har fått remiss

Har ni redan gjort er utredning kan ni vända er direkt till oss både för landstingsfinansierad och för privat IVF. Om ni inte har remiss till hemsjukhus och uppfyller landstingets kriterier för IVF kan ni enligt patientlagen göra er behandling hos oss. Vi behöver ingen remiss!
Alla kontroller och all planering sker då hos oss.

En behandling kan ofta preliminärbokas över telefon redan då ni hör av er. Samtidigt bokas ett besök för att gå igenom hur behandlingen går till och för att diskutera vilken chans det finns för graviditet och barn.

Kostnader? Se längre ned på sidan eller under priser.

Läs mer om IVF-behandling här. En behandling kan också planeras via någon av våra samarbetsdoktorer. Klicka här så ser du vilka vi har ett etablerat samarbete med.

Väntar ni på utredning?

Många par från Stockholm med omnejd väljer att göra både sin utredning och behandling på Carl von Linnékliniken. Det behövs ingen remiss för att göra en utredning hos oss, oavsett var du bor. Vanlig besöksavgift gäller. Många gånger kan en utredning klaras på ett eller två besök. Ett spermaprov kan med fördel lämnas in strax före eller i samband med första besöket. Spermaprov analyseras direkt och svar kan ges samma dag. Läs mer under utredning.
En insemination eller IVF-behandling kan ofta planeras direkt. Vi har kort väntetid tills man kan börja behandlingen.

IVF-behandling för par från Sörmland och Gävleborg

Vi har landstingsavtal för behandling av ofrivillig barnlöshet

Sedan januari 2014 har vi avtal med landstinget Gävleborg. Alla par som planeras för offentligt finansierad IVF i Gävleborg gör sin behandling hos oss. Information och hormonstimulering sker i regel på hemorten i samarbete med oss. Vi har sedan flera år haft avtal med Sörmlands läns landsting. Sörmland följer nu Gävleborgs avtal med oss och remitterar alltså fortsättningsvis till oss på Gävleborgs avtalsvillkor.

Är det lång väntetid för utredning på kliniken på er hemort kan den göras hos oss. Eftersom en utredning många gånger kan klaras av på ett enstaka besök behöver det inte bli så omständligt med många resor. Läs mer under utredning. Det behövs ingen remiss för att göra en utredning hos oss, oavsett var du bor. Vanlig patientavgift gäller. Beroende på var du bor i ditt län kan det rent av vara närmare till oss än till hemmakliniken?

Kontaktuppgifter till våra samarbetskliniker hittar du här.

Vad kostar det att göra landstingsfinansierad IVF?

Vid landstingsfinansierad behandling med IVF/ICSI eller frysåterföring faktureras landstinget enligt avtal. Paret betalar vid varje besök en patientavgift. Det gäller båda i paret vid ägguthämtning, embryoåterföring samt vid frysåterföring. Under stimulering betalar kvinnan patientavgift vid de besök som görs med ultraljud och blodprov. Frikort gäller.

De som vänder sig till oss för behandling enligt patientlagsbestämmelser står själva för de resekostnader som uppstår.
De som fått remiss till oss kan ansöka om ersättning för resekostnader från hemlandstinget.