IVF med donerade ägg - äggdonation

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01. Lagen ger möjlighet för dem som behöver IVF med donerade ägg (och/eller spermier) att vända sig även till privata kliniker. Carl von Linnékliniken har ansökt om sådant tillstånd och väntar besked inom kort. När vi väl har fått vårt tillstånd kommer vi i förlängningen att kunna hjälpa till med IVF med donerade ägg för både par och ensamstående kvinnor.

När vi har tillstånd och kan erbjuda äggdonation kommer mer information att publiceras här.